Pyramidens 14 bud

PYRAMIDEN

 

 

Velkommen til Pyramiden Herlev.

Siden er under opbygning,

håber I vil kigge ind igen på et senere tidspunkt.

· Konsistens! Er der overensstemmelse mellem det du siger, og det du gør, husk du/I bliver målt på det. Det skaber Troværdighed!

Den voksne er værd at lytte til.

· Tydelighed! Er det klart/konkret/forståeligt for barnet, hvad det er du vil/forventer/siger....

- Instruktion/vejledning/forberede. Fortæl præcis hvad det er du forventer, husk at instruktion ikke er det samme som en

forklaring.

Man behøver ikke være enig i en instruktion, men barnet skal vide, hvad der forventes.

· Forståelseskontrol! Få dit barn til at fortælle dig hvordan han/hun har forstået din instruktion/besked/forventning....

· Navngiv problemet! Adskil problemet fra dit barns personlighed, gør det til et navneord! Og lav regler for det! F.eks. "Få kontrollen

over surheden, så kan vi tale sammen, jeg vil gerne være sammen med dig, men jeg gider ikke bruge tid på surheden -- i stedet for,

"når du er sur, så gider jeg ikke tale med dig"

· Positiv registrering/ros/anerkendelse! Masser at dét! Her bruger man ord på det, du gerne vil have. Tal så lidt som muligt om det,

du ikke vil have/se/høre/opleve. Det er ros og anerkendelse der skaber udvikling -- mennesker vokser af det -- det ved vi jo godt alle

sammen, men derfor glemmer vi det sommetider alligevel.

· Din grænse! Markér tydeligt når din grænse skal respekteres, du sætter ikke grænser op omkring dit barn, du viser, hvor din grænse

går. Mennesker har forskellige grænser, derfor er netop denne disciplin særlig vigtig, da dit barn kommer til at møde en masse

forskellige voksne i sin dagligdag.

· Handlinger! Brug handlinger i stedet for at spilde ord og negativ opmærksomhed på noget, du ikke vil

respektere. Løb aldrig tør, men brug små konkrete/tydelige handlinger -- husk: Giv barnet valget først, og gå væk!

· Hvem bestemmer! Sørg for dit barn aldrig er i tvivl om, hvem der bestemmer. Vær den kærlige/tydelige og konsistente voksne der

ved bedst! Bak op om andre signifikante voksnes autoritet f.eks. pædagogen, læreren, babysitteren osv.

· Positive forventninger: I talesæt dine forventninger til barnet, "jeg ved, du kan, selvom jeg ikke er med". Vis dit barn du tror på det

og hold dine bekymringer for dig selv. Negative forventninger har det med at blive til selvopfyldende profetier, hvis man sætter ord på

dem hele tiden!

· Vær på forkant. Forbered dig på nye situationer. Skab forudsigelige og tydelige rammer/regler for det nye der skal ske. F.eks. et

besøg, indkøb, ferie....

· Spar på dine ord! Snak ikke ørene af dit barn! Ikke så mange lange forklaringer, men derimod korte, tydelige instruktioner.

Kommenter ikke alle de ting du ikke vil have/se/opleve, men sæt ord på det du gerne vil se mere af. (Mennesket er det eneste dyr

der kan slå ihjel med ord!)

· Opbakning og respekt: Tydeliggør dine forventninger til den øvrige familie. Vær konkret i forhold til hvilken opbakning du/I har brug

for og fortæl familien, de skal vise jer respekt. Respekt kan familien vise ved ikke at blande sig i konfliktsituationer ml. barn/voksen.

Du/I bibeholder herved din/jeres autoritet. Barnet vil dermed føle sig tryg og udvikle respekt overfor dig/jer uden at skulle bruge

energi på at forsøge at tage ”magten” eller lave splitting i familien.

· Afstemmer: Barnet afstemmer sig efter dig! Råber du, råber barnet tilbage..Taler du med stille stemme, vil barnet over tid,

afstemme sig og blive rolig osv……

Husk: Budene er ikke udtryk for en religion, men vejledende fokuspunkter. Det er vigtigt, du/I opdager, udvikler og

formulerer dine/jeres egne "bud" hen ad vejen.

Copyright © All Rights Reserved 2014 Pyramiden Herlev