Pædagogisk tilgang

PYRAMIDEN

 

 

Velkommen til Pyramiden Herlev.

Siden er under opbygning,

håber I vil kigge ind igen på et senere tidspunkt.

Pyramiden er et tilbud til forældre med børn i skolerne i Herlev kommune.

Pyramiden har gennem tolv år udviklet en effektiv og nyttig pædagogisk kultur, som forældre, lærere og andre har mulighed for at blive inspireret af.

 

Har dit barn problemer, eller er du og din familie udfordret?

Er du egentlig klar over hvor meget du selv kan gøre?

I Pyramiden bliver du guidet, inspireret, motiveret til at blive tydelig og opmærksom på dine/jeres families værdier.

Du bliver bevidst om konkrete handlinger eller metoder, som du kan bruge og tilpasse lige netop din families opdragelseskultur.

Hvad virker og hvor skal vi hen? Frem for hvad gik galt og hvorfor skete dét?

Muligheden frem for umuligheden.

 

Pyramiden er en samarbejdsplatform for forældre med og uden deres børn. Pyramiden bygger på to dedikerede, kompetente og engagerede medarbejder, som administrerer en kæmpe erfaringsbank. Banken lever af forskellige familiers erfaringer og personalets faglighed som indskydes i en kæmpe sum af fælles viden.

Denne fælles viden sættes i spil i en nyttig pædagogisk kultur, der formidles og opleves gennem personalet og efterfølgende forældrene.

 

Pyramiden arbejder også med elevgrupper ude i klasserne i folkeskolen, tilbyder lærere supervision eller kollegial sparring. Vi bliver også inviteret med til svære samtaler. Holder gerne oplæg til inspiration.

 

 

Copyright © All Rights Reserved 2014 Pyramiden Herlev