Hvordan

PYRAMIDEN

 

 

Velkommen til Pyramiden Herlev.

Siden er under opbygning,

håber I vil kigge ind igen på et senere tidspunkt.

Der er to overordnede rammer for et forløb. Det første er et soloforløb, der består af en møderække, hvor forældre bliver interviewet, forelagt konkrete handlemuligheder og kontinuerlige evalueringer -- uden børn (personalet møder ikke barnet) Tidsrammen og mødefrekvensen aftales individuelt.

Den anden ramme er et mere dybdegående forløb, de lange forløb, der involverer både børnene og deres lærere. Her kommer forældrene en til to gange om ugen, sammen med deres børn og andre forældre. Tidsrammen er mellem 3 mdr. til 14mdr. (så længe det giver mening eller til vi kommer i mål)

Skabe fælles forståelse er et udgangspunkt.

I Pyramiden sætter vi i fællesskab ord på de emner/temaer, der kan være svære at indkredse og definere. Vi arbejder med at finde ud af, hvilket grundlag vi kan blive enige om at samarbejde ud fra, således vi sammen får fokus på det, der virker.

Vi, Casper og Winnie, Pyramidens personale, arbejder ud fra den grundantagelse, at børn og unge helt naturligt kopierer og afstemmer sig efter andre mennesker -- selvfølgelig i særdeleshed forældrene.

Børn er mange ting, de er f.eks. opportunister, de spørger ofte sig selv: "Det vil jeg ha´" hvilken strategi skal jeg bruge for at opnå dét?" Og som alle forældre ved, kan den strategi somme tider være temmelig opslidende. -- Hvilke strategier bruger dit barn?

Børn kopierer også vores adfærd, de lægger mærke til og kopierer vores meddelelsesadfærd. Det vil sige vores kropssprog, attitude, toneleje og hvad vi i praksis holder fast i, og hvad vi ikke holder fast i. Ofte er det uden sammenhæng med, hvad vi har sagt eksempelvis i pressede situationer --Hvilken meddelelsesadfærd oplever dit barn hos dig eller jer?

Børn afstemmer sig også efter voksne. Når man som forældre/voksen råber eller virker aggressiv overfor et barn, afstemmer børn sig efter den voksnes vrede/frustration og fjerner dermed sit fokus fra den konkrete situation. I stedet for at lære noget konstruktivt af situationen, kommer der fokus på vreden og frustrationen. Dermed bliver vreden og frustrationen det barnet forholder sig til og måske forsøger at fixe, i stedet for at lære noget af og om den adfærd, der har været udløsende for de voksnes reaktion. Hvad oplever, afstemmer, og lærer dit barn af dig, når du er presset?

Pyramiden skaber som udgangspunkt en fælles forståelsesramme at arbejde ud fra -- en præmis. At ændre adfærd -- at arbejde professionelt med adfærdsregulering, handler om at kigge indad og blive set på udefra. Det begynder altid hos dig selv -- hvis du skal ændre dit barns adfærd, kan du kun starte med at ændre din egen adfærd.

Værktøjet er din opmærksomhed og kommunikation -- din meddelelsesadfærd.

 

Opmærksomheden er pakket ind i anerkendelse og konsistens (at dit barn kan stole på dig) -- og at være tydelig som anerkendende og konsistent.

 

Meddelelsesadfærden kan ofte komme til at mase budskabet, dét du ønsker dit barn skal forholde sig til, kan blive væk bagved meddelelsesadfærden -- måden du taler og ser ud på, når du kommunikerer, kan stå kraftigt i vejen for det du gerne vil, når du i den bedste mening forsøger at trænge igennem til dit barn.

 

At ændre adfærd handler altså helt firkantet om, hvad den voksne lægger på kopimaskinen til sit barn.

Når du når til den erkendelse, er det nyttigt at få evt. sparring, supervision, og gennem andres øjne modtage nyttigt, velment og konstruktivt input.

 

Copyright © All Rights Reserved 2014 Pyramiden Herlev