Frivillighed

PYRAMIDEN

 

 

Velkommen til Pyramiden Herlev.

Siden er under opbygning,

håber I vil kigge ind igen på et senere tidspunkt.

Alt samarbejde i Pyramiden bygger på frivillighed, det betyder familier/forældre ikke skal henvises eller være en sag for at begynde et samarbejde i Pyramiden. Forældre kan på eget initiativ kontakte Pyramiden, eller blive opfordret til tage kontakt gennem en lærer, pædagog, skoleleder, psykolog eller en anden forældre.

 

Når en familie har taget den, somme tider svære beslutning, at kontakte Pyramiden, aftales et første uforpligtende møde. Herfra går det helt af sig selv, i fællesskab formuleres og identificeres den første fælles forståelse af den situation barnet står i. Derefter aftales det i fællesskab mellem forældre og personale, hvordan forløbet konkret skrues sammen. De aftaler som indgås i Pyramiden forventes at alle parter overholder.

 

Copyright © All Rights Reserved 2014 Pyramiden Herlev