Forældregruppen

PYRAMIDEN

 

 

Velkommen til Pyramiden Herlev.

Siden er under opbygning,

håber I vil kigge ind igen på et senere tidspunkt.

Forældregruppen hjertet i Pyramiden:

 

En gang om ugen samles forældre i Pyramidens forældregruppe, uden børn. Her tales om alt hvad der vedrører dét at være i en relation til børn og deres omgivelser. Forældrene tager selv emner op stort som småt, emner bliver behandlet, der bliver sat ord på ..., der stilles spørgsmål og alle, personale som forældre, deltager aktivt i at skabe forståelse og få øje på handlemulighederne.

Personalet kommer med input, også i form af relevante oplæg ofte med pædagogiske og psykologiske temaer, men også med indlæg der analyserer en autentisk og konkret hverdagssituation.

 

Der deles glædeligt ud af mange års fælles opsparede erfaringer, som med årene er lagret i erfaringsbanken -- erfaringer der er afprøvet og analyseret af andre forældre. I fællesskab med personalet og yderligere andre familier, er erfaringerne blevet vendt og drejet, justeret og ikke mindst handlet på. Det betyder, der i forældrerunden er et stort overskud af konkrete erfaringer, der er altså mulighed for at få ideer og inspiration for den enkelte forælder, der derpå kan gøre sig sin egen erfaring.

 

Den kultur og stemning der en på forældrerunden -- er formidabel! Forældregruppen er en åben gruppe i den forstand, at når man f.eks. er kommet i mål med sit barn, men stadig får noget ud af at deltage i forældrerunden, kan man gøre det så længe man føler behov. Det betyder, vi indimellem for besøg af forældre, hvis børn er stoppet for flere år siden.

Det er altid dem der går i forløb som er det primære omdrejningspunkt -- de bliver hørt først -- sætter dagsordnen.

Flere forældre har understreget, de værdsætter, der er så meget fokus på konkrete handlemuligheder -- hvor skal vi hen og hvordan? -- Og da adfærdsregulering ofte handler om vedholdenhed og vaner der skal brydes, nye der skal udleves, kan det være enormt motiverende og opløftende at opleve kvalificeret opbakning.

Alt hvad der samtales om i forældrerunden, bliver i forældregruppen. Kulturen bæres af en enorm gensidig respekt, tillid og integritet.

 

Copyright © All Rights Reserved 2014 Pyramiden Herlev